Logo CAA

Česká abilympijská asociace, z.s. pomáhá od roku 1997 lidem s fyzickým, psychickým, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, kognitivními problémy, postižením vnitřních orgánů a lidem se sociálním znevýhodněním. Pomáhá těmto lidem při jejich integraci do společnosti, při snaze o dosažení kvalitního, důstojného a aktivního života, při odstraňování nepříznivých životních situací způsobených zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Snaží se jim pomoci zejména v oblasti zaměstnávání, vzdělávání a využití volného času. Klade si za cíl informovat je o jejich o právech a nárocích.Vstoupit na web CAA >>

Logo Kosatec

Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích je projekt České abilympijské asociace, stal se součástí Integrovaného plánu rozvoje města. Stavba, která dostala jméno Kosatec je financována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod a státního rozpočtu České republiky, v listopadu roku 2009 byla schválena dotace téměř 54 miliónů korun. Stavba nového objektu začala v únoru roku 2010 a vítěz výběrového řízení, hradecká stavební firma S T A K O společnost s ručením omezeným, ji ukončila začátkem roku 2011. Vnitřní vybavení objektu dodala firma JP-KONTAKT, s. r. o. Pardubice.Vstoupit na web Kosatce >>

Logo Abilympiada

V pátek 20. a v sobotu 21. května se bude konat 24. ročník abilympiády, národní soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením. Samotná abilympiáda se uskuteční v rámci výstavyKreativ, největší východočeské prodejní akce kreativních technik a potřeb s řadou tvůrčích dílen. Pro účastníky bude jako každoročně připraven také zajímavý celodenní doprovodný program. Kromě řady oddechových vystoupení bude jeho součástí opět Abi-Reha, výstava rehabilitačních, zdravotních, kompenzačních pomůcek a prodejní expozice výrobků chráněných dílen. 

  


Vstoupit na web Abilympiády >>
CAA na facebooku CAA na twitteru IC Kosatec Přihlášení na Abilympiádu 2016

Kontakt pro poskytování sociálních služeb

Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Pavlína Potůčková Tel.: 777 006 525, 466 052 052 pavlina.potuckova@caacz.cz